مریم ابریشم کار

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکتری(تنظیم نشده)شیمی تجزیهایران- دانشگاه مازندران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
شیمی تجزیه(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)تمام وقت(تنظیم نشده)