آزاده اعظمی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)فیزیکایران- دانشگاه صنعتی اصفهان

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
فیزیک(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)تمام وقت(تنظیم نشده)