فرشاد ابراهیم پور

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)مهندسی کشاورزی- زراعتایران- واحد علوم تحقیقات تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
مهندسی کشاورزی- زراعت(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)نیمه وقت(تنظیم نشده)