صفحات مرتبط

  • - کاربری گوگل اسکلار

کاربری گوگل اسکلار

گوگل اسکولار عمومی ترین موتور کاوش گوگل است، به‌طوری‌که روش ساده‌ای برای جستجو در متون علمی فراهم می‌کند. با استفاده از این ابزار می‌توانید رشته‌ها و منابع بسیاری از قبیل مقالات، پایان‌نامه‌ها، کتاب‌ها، چکیده‌ها و غیره از ناشران علمی، جوامع حرفه‌ای، واسپارگاه های (ریپازیتوری) پیوسته، دانشگاه‌ها و سایر وبگاه‌ها را از یک مکان جستجو نمایید. گوگل اسکولار کمک می‌کند تا آثار و منابع مرتبط درزمینهٔ پژوهش خود را در دنیای پژوهش بیابید.
یکی از امکانات گوگل اسکولار Google Scholar Citation است که به نویسندگان امکان می‌دهند تا صفحه شخصی خود را ایجاد کنند، مقالات خود را اعم از فارسی و انگلیسی مشاهده نمایند و مهم‌تر اینکه می‌توانند استنادات به مقاله‌های خود را ردیابی نمایند. همچنین این امکان به محاسبه H-Index بر اساس تعداد مقالات و استنادات و رسم نمودار می‌پردازد. شما می‌توانید مقالات را هم به‌طور خودکار و هم‌دستی وارد صفحه شخصی خود نمایید. هنگامی‌که گوگل اسکولار استناد جدید به مقاله شمارا بر روی وب پیدا می‌کند به‌طور خودکار میزان استنادات روزآمد می‌شود. مراحل کار با این ابزار و ایجاد حساب کاربری در فایل پیوست در دسترس می باشد


<p style="text-align: center">مرورگر شما نمی تواند این pdf را نشان دهد<br></p> لینک دانلود فایل